divendres, 2 d’agost de 2013

L'Article: Filosofia i literatura o literatura i filosofiaCert és que la filosofia des dels grecs fins als pensadors més actuals han format part no només de la nostra vida quotidiana sinó també de les diferents disciplines artístiques: pintura, música i literatura. Sí, tots sabem que molts grans autors i autores de la literatura s'han inspirat en grans pensadors per a escriure les seves obres, perquè tot i que la literatura és ficció, té un element comú amb la filosofia el llenguatge, tot i que en un cas es crea un llenguatge poètic, i en l'altre més abstracte. Així i tot, es pot crear un llenguatge on la poesia i l'abstracció s'uneixin per crear una obra literària amb un rerefons filosòfic. Aristòtil va escriure llibres d'estètica i de retòrica que ben segur han estat referents de posteriors autors i autores de la literatura. Plató també va influir en l'art per exemple en quadres com La Primavera de Botticelli. I si arribem a Nietzsche, arribarem al Romanticisme alemany, i català. Molts poetes d'aquest moviment literari seguien la idea que el poeta era un messies i que veia el que no veien els altres, i per tant eren superiors. La filosofia d'aquest alemany també apareix en el corrent literari del Simbolisme de novel.la en el Modernisme, per exemple en la novel·la Solitud, la idea de l'argument pujar dalt del cim esdevé un triomf, i baixar-lo un fracàs. Així com la idea que la natura és un ésser que pot dominar a l'ésser humà i condicionar el seu fat. I no podem oblidar Kant, un dels pensadors que més ha influït en la literatura, les seves obres al voltant de la raó pura, van influir en la Il·lustració, i per tant en les obres dels autors d'aquest període, i en la confecció de novel·les del segle XIX que es basaven en l'objectivitat, i la realitat contemporània dels autors. I podríem esmentar molts més noms de pensadors que han influït en les obres tant pictòriques, com literàries i musicals i que avui formen part de la cultura universal.